SIUNATEN

Siunatkoon sinua rauhan ja oikeuden Jumala.

Siunatkoon sinua Poika, joka pyyhkii pois kyyneleet,

jotka maailman kärsimys on aiheuttanut.

Siunatkoon sinua Henki, joka tekee eläväksi toivon

ja sovituksen tänään ja iankaikkisesti. Aamen.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Siunatkoon sinua + Isä ja + Poika ja + Pyhä Henki.

Aamen. Halleluja. 

Kuvan lähde: Jumalanpalveluksen opas